Rekrutacja do szkoły cyrkowej

Opublikowano:

Zbliża się termin rekrutacji do Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku. Jeśli swoją przyszłość wiążesz z kuglarstwem, chcesz rozwinąć swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów, i dołączyć do elitarnego grona absolwentów tejże szkoły, to informacja poniżej z pewnością są dla Ciebie 🙂

 

Etap pierwszy:
Przesłanie pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego
od dn. 1 lutego do dn. 30 kwietnia 2016 r.

Osoby chętne do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku zapraszamy w pierwszej kolejności do wypełnienia kwestionariusza osobowego, a następnie, do przesłania go do dnia 30 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: sekretariat@cyrkowa.edu.pl(zapis w formacie programu MS Word).

Etap drugi:
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły
od dn. 1 lutego do dn. 13 maja 2016 r.

Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć osobiście lub pocztą następujące dokumenty:

 1. Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy(przysłany e-mailem na pierwszym etapie rekrutacji).
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich – dodatkowo pisemna zgoda rodziców.
 4. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.
 5. Kserokopia ostatniego świadectwa ukończenia szkoły(należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego (należy poprosić w sekretariacie swojej szkoły o poświadczenie jej za zgodność z oryginałem).
 7. Dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne.

Etap trzeci:
Egzamin rekrutacyjny na rok szkolny 2016/2017
sobota, 11 czerwca 2016 r., godz. 1400

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
 • test sprawności fizycznej/psychomotorycznej.

Proszę zabrać ze sobą:

 • strój i obuwie sportowe,
 • dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna) – do wglądu,
 • oryginały świadectw szkolnych, których kserokopie złożono na drugim etapie rekrutacji – do wglądu.

W czasie egzaminu możliwe jest również zaprezentowanie swoich umiejętności z wykorzystaniem własnych rekwizytów.

Serdecznie zapraszam,
p. o. Dyrektora Szkoły,
Piotr Tomczak12832322_1746623968884805_7936782930358498208_n

Więcej o Ex

Podobne wpisy