Jesteśmy w EYCO!

Opublikowano:

Od 2020 nasza organizacja jest pełnoprawnym uczestnikiem Europejskiej Organizacji Cyrków Młodzieżowych (EYCO).

W tym roku udało nam się też uzyskać dofinansowanie na opłacenie uczestnictwa w EYCO ze środków otrzymanych od NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
To wsparcie, które pozwoli nam na współuczestnictwo w takich projektach jakimi były w zeszłych latach CATE, ASK oraz jeszcze trwające LCL.
To także sieć kontaktów która pozwala nam na udział w takich wydarzeniach jak Un-Conference Brytyjskiej sieci CircusWorks.

Już wkrótce więcej informacji na ten temat!

[english]
From 2020 our organization is a full member of the European Youth Circus Organization (EYCO). This year we also managed to obtain funding to pay for the participation in EYCO from funds received from NIW-CRSO within the framework of the Civic Society Organisation Development Programme for 2018-2030. This support will allow us to participate in projects such as the CATE, ASK and still ongoing LCL. It is also a network of contacts that allows us to participate in such events as Un-Conference of the British CircusWorks network. More information on this subject soon!

Podobne wpisy