17 paź, 2013 przez

Figure 8


Figure 8 to jeden z tzw. transition tricks, których założeniem jest powtarzanie tych samych przejsc dowolną liczbę razy.
Trick rozpoczyna się od wejścia do white buddha tzw 1,5 mount. Po wykonaniu powtórnego narzutu na 1,5 mount przechodzimy do dwóch obrotów od wewnętrznej strony machającego. Pierwszy obrót wykonujemy jedynie przy użyciu palca wskazującego, korzystając z ruchu obrotowego, drugi obrót wykonujemy lewą reką przechodząc do początku triku

 

 

Więcej o yoyoacademy