Egzaminy do Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie

Opublikowano:

szkoła cyrkowaDodatkowy nabór kandydatów do Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Warszawie odbędzie się

3 września 2011r. /sobota/

o godzinie 10:00

Zdecydowani rozpocząć naukę w szkole powinni dostarczyć następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły lub pisemną zgodę rodziców w przypadku niepełnoletności.
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie aktor cyrkowy.
3. Ostatnie świadectwo ukończenia szkoły oraz jego ksero.

Proszę wziąć niezbędne dokumenty oraz strój sportowy.

Serdecznie zapraszamy.

Pomimo sztywnej daty egzaminu pamiętajcie, że możliwe jest dołączenie w terminie późniejszym o ile zdolności są ponad przeciętne i napisze się odpowiednie podanie

Na egzaminie sprawdzana jest ogólna sprawność fizyczna (podciąganie, pompki), równowaga (utrzymanie na równoważni oraz balans przedmiotem na głowie) oraz dodatkowe umiejętności (żonglerka, chodzenie po linie, przewroty gimnastyczne).
Egzamin sprawnościowy przeprowadzany jest w całej grupie równocześnie.
Omówienie wyników i krótka rozmowa z kandydatem przeprowadzana jest indywidualnie z dyrektorem szkoły.

Więcej o Julian

Absolwent Szkoły Cyrkowej, oraz Kaskaderskiej. Od lat zaangażowany w rozwój portalu i sklepu. Aktualnie jego nowym projektem jest akrobatyka w kole.

Podobne wpisy

Julian
Julianhttp://www.akrobatykawkole.pl
Absolwent Szkoły Cyrkowej, oraz Kaskaderskiej. Od lat zaangażowany w rozwój portalu i sklepu. Aktualnie jego nowym projektem jest akrobatyka w kole.