Kiedy:
22 lipiec 2014 – 25 lipiec 2014 całodniowy
2014-07-22T22:00:00+00:00
2014-07-25T22:00:00+00:00
Gdzie:
Lublin
 Nowy Cyrk i Sztuka w przestrzeni publicznej. Interdyscyplinarna konferencja naukowa @ Lublin

Cyrk – zarówno ten dawny, tradycyjny, jak i tzw. Nowy Cyrk – to przykład umykającego przedmiotu badań, marginalnego w polskim dyskursie humanistycznym. 
Tymczasem cyrk (a zwłaszcza nurt tzw. Nowego Cyrku, rozwijający się dynamicznie od lat siedemdziesiątych XX wieku), ma obecnie niewiele wspólnego z komercyjną rozrywką pozbawioną wartości artystycznych i estetycznych. Współczesny cyrk odgrywa istotną rolę w rozwoju kulturalnym i społecznym obu Ameryk, Australii, wielu krajów Europy i Azji. Intrygujący różnorodnością form i treści współczesny cyrk stał się przedmiotem zainteresowań badawczych z dziedziny estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki.
Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej to zjawiska, które na gruncie polskim obecne są od dekady, ale brakuje dla nich przestrzeni do dyskusji i rozwoju.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Kejos (Wrocław) przy współpracy z Carnavalem Sztuk-Mistrzów i Zakładem Teatrologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie podjął się organizacji interdyscyplinarnej konferencji „Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej”(23-25 lipca 2014, Lublin).

Organizatorzy przewidują trzy moduły konferencji:

• NAUKOWY

Pierwsza część poświęcona zostanie wykładom, odczytom, dyskusjom.
Referaty powinny być zaprezentowane w formie abstraktu, zawierającego temat oraz główne tezy, w objętości max. 3500 znaków. Propozycje referatów prosimy nadsyłać na adres: kondrasiuk@poczta.umcs.lublin.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06 2014.

Proponowane zagadnienia części naukowej:
– historia cyrku / nowego cyrku w Polsce – alternatywna historia widowisk;
– cyrk w teatrze – teatr w cyrku – obszary współistnienia;
– cyrk w siatce pojęć (sztuka, kultura, teatr, widowisko, performing arts);
– przenikanie sztuki i nauki (performance as reaserch);
– ciało cyrkowe – reprezentacja, kontekstualizacja, queer studies;
– interdyscyplinarność współczesnej sztuki cyrkowej – perspektywy badań;
– badania widowni;
– nowy-stary cyrk;
– obecność cyrku w przestrzeni publicznej;
– teatr i cyrk plenerowy w Polsce;
– specyfika Nowego Cyrku na wschodzie Europy.

• PREZENTACJE PROJEKTÓW

Druga część konferencji to unikatowa szansa na prezentację i promocję własnego projektu. Wszelkiego rodzaju działania – artystyczne, warsztatowe, pedagogiczne, miejsca – kluby, stowarzyszenia, sale treningowe czy wydarzenia – konwenty, festiwale, spotkania to inicjatywy, które inicjatorzy konferencji pragną wspierać poprzez zaaranżowanie przestrzeni dla wymiany pomysłów i doświadczeń.
Forma prezentacji projektów jest dowolna (słowna, filmowa, prezentacja w Power Point), czas prezentacji nie powinien być dłuższy niż 10 minut. Zgłoszenia projektów artystycznych i animacyjnych prosimy nadsyłać na adres: pro@kejos.org
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06 2014.

• „TARG SZTUKI”

Ostatnią częścią konferencji będzie zorganizowany po publicznej prezentacji projektów „Targ sztuki”. Będzie to próba integracji środowisk twórców, organizatorów i badaczy sztuk performatywnych związanych z nurtem Nowego Cyrku. „Targ sztuki” będzie szansą na konsultację z profesjonalistami, promocję własnych pomysłów i szukanie dróg kooperacji. Wszystkim chętnym do udziału w „Targu sztuki” zostaną zapewnione miejsca wystawowe i dostęp do energii elektrycznej.

Konferencja zaowocuje wydaniem obszernego „Przewodnika po Nowym Cyrku w Polsce”. Publikacja, oprócz części naukowej, zawierać będzie bazę kontaktów, miejsc i przedsięwzięć, która posłuży jako narzędzie popularyzacji i promocji współczesnego cyrku polskiego nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do kontaktu i wspierania pierwszej w Polsce konfrontacji środowisk naukowych, artystycznych i amatorskich związanych z Nowym Cyrkiem i Sztuką Plenerową.