Nie tylko klaun i tygrys – sztuki cyrkowe w kontekstach kulturowych i społecznych

  0
  32

  Cyrk lub – szerzej – sztuki cyrkowe, nie są jeszcze w Polsce popularnym obiektem badań naukowych.
  W innych krajach jednak, sztuka cyrku (zarówno dawnego, jak i współczesnego) stała się przedmiotem zainteresowania historyków, ale też teoretyków sztuk performatywnych. Chcielibyśmy zaprosić do dyskusji polskich badaczy zainteresowanych powyższym zagadnieniem. Konferencja adresowana jest do naukowców zajmujących się bezpośrednio tematyką cyrku, ale również napotykających na ten temat przy okazji innych prac z zakresu badań kulturowych i społecznych. Do udziału zapraszamy m.in. kulturoznawców, socjologów, historyków, psychologów, pedagogów, antropologów kultury.

  Sztuki cyrkowe, wokół których toczyć się będzie dyskusja, potraktowane zostaną nie tylko w kategoriach interesującego performansu. Jako wymykające się prostym definicjom, często istniejące nieformalnie, na granicy sztuk – łatwo wchodzą w relacje z innymi działaniami o charakterze artystycznym. Z drugiej strony zaś, istnieją w specyficznym kontekście społecznym – w zależności od formuły i treści występów, ale też sytuacji lokalnej. Mają coraz większe znaczenie w rozwoju współczesnej pedagogiki. Zapraszamy więc badaczy do interdyscyplinarnej debaty, toczącej się wokół fenomenu sztuk cyrkowych, w szerokim ujęciu kulturowo-społecznym.

  Proponowane są następujące zagadnienia szczegółowe:

  •  Cyrk dawny i współczesny w świecie performansu;
  •  Cyrk polski – dzieje, wpływy, problemy organizacyjne;
  •  Społeczny odbiór sztuki cyrkowej – uwarunkowania historyczne, kulturowe, polityczne;
  •  Cyrk w społeczności lokalnej jako siła napędowa działań społecznych;
  •  Cyrk uczy – założenia, praktyka, doświadczenia pedagogiki cyrku;
  •  Artysta cyrkowy – mistrz, amator czy fachowiec? Edukacja cyrkowa w Polsce i na świecie;
  •  Cyrk tradycyjny i Nowy Cyrk wobec zmian kulturowych w relacji człowiek-zwierzę;
  • Nowy Cyrk – teatr, rewia, nowa droga sztuki cyrkowej?
  •  Ciało w cyrku – od samokreacji do samozniszczenia;
  •  Cyrk jako przedsiębiorstwo;
  •  Cyrk a media;
  •  Szuka cyrkowa a inne sztuki – inspiracje, cytaty, nawiązania;
  •  Muzyka cyrkowa;
  •  Klaun – błazen – głupiec: postać komiczna w cyrku, postać klauna w kulturze;
  •  Idea freak show w cyrku oraz w dzisiejszej sztuce i rozrywce;
  • Przewidujemy około 20 wystąpień, których czas trwania nie powinien przekraczać 30 minut.

  Informacje organizacyjne:

   Termin konferencji: 12-13.03.2015r.

   Organizator:

  Katedra Dramatu i Teatru

  Instytut Kultury Współczesnej

  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

  ul. Pomorska 171/173

  90-236 Łódź

   Opłata konferencyjna: 350 zł

   Termin zgłoszeń: 31.01.2015 r. na adres: konferencja.nietylkoklaun@gmail.com

  (karta zgłoszenia w załączeniu).

   Do 16 lutego uczestnicy otrzymają zwrotną informację o przyjęciu zgłoszenia przez

  organizatorów.

  Leave a Reply

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj